Gdy przychodzi zima pojawiają się liczne obowiązki zarządcy i nie można brać tutaj pod uwagę tylko usuwanie śniegu. Są również inne kwestie, o które trzeba zadbać. Bez wątpienia usuwanie śniegu i lodu to kluczowa sprawa, która będzie decydować o bezpieczeństwie. Chodzi o to, by była możliwość swobodnego poruszania się.

Ten obowiązek regulowany jest również przez ustawę. Zarządca musi zajmować się usuwaniem lodu z terenów przed budynkiem, może również stosować specjalne maty antypoślizgowe. Musimy również pamiętać o tym, że trzeba posypywać drogi i chodniki różnymi elementami w celu usunięcia lodu. To co może być użyte w takiej sytuacji również regulowane jest ściśle przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że nie wystarczy jedynie odśnieżanie otoczenia nieruchomości. Trzeba dbać także o elementy blisko działki. Takie wymagania stawia nam ustawa. Nie ma jednak precyzyjnego określenia tego co oznacza teren przy nieruchomości. Trzeba więc prowadzić takie działania, dzięki którym będzie można swobodnie i bezpiecznie poruszać się po terenach położonych blisko nieruchomości. Oprócz usuwania śniegu na zarządcy ciąży również obowiązek zadbania o to, by usuwać z budynków sople, lód i śnieg z dachu. Takie obowiązki nakłada na nas prawo i trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że przy intensywnych opadach mogą być szczególnie ważne, gdyż będą decydować o bezpieczeństwie osób w około budynków. Trzeba pamiętać, że praca, która ma być wykonywana na dachu musi być realizowana w odpowiednich warunkach i przez osoby, które mają do tego odpowiednie przygotowanie. Chodzi o to, by osoba była przygotowana i przeszkolona w zakresie prac wykonywanych na wysokościach.

Trzeba również zabezpieczać budynek w około, gdy toczą się prace na wysokościach. Często zapomina się również o tym, że zarządca jest zobowiązany do tego, by dbać o to jak wygląda budynek i jaki jest jego stan techniczny. Po wystąpieniu intensywnych opadów śniegu zarządca powinien zająć się kontrolą budynku i badaniem stanu technicznego między innymi dachu, tak by nie groziła mieszkańcom katastrofa budowlana. Jeśli zarządca będzie unikał realizowania swoich zimowych obowiązków trzeba liczyć się z konsekwencjami. W takiej sytuacji prawo pozwala odpowiednim władzom wydać decyzję w ramach której będzie wykonane zadanie ciążące na zarządcy i on będzie musiał ponieść koszty. Poza tym takiemu zarządcy będą grozić również kary administracyjne w postaci grzywny.

Zarządca nieruchomości powinien również dbać o to, by kontrolować stan techniczny nieruchomości jeśli chodzi o przewody wentylacyjne. Jest to bardzo ważne zimą, by nie doszło do przypadków zatrucia śmiertelnym czadem. Zarządca musi zajmować się okresowym czyszczeniem i kontrolowaniem wszystkich przewodów wentylacyjnych w budynku i ich czyszczeniem w odpowiednio ustawą określonych terminach.

 

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *